Info omkring Vesterhav Syd Havmøllepark.

Indsigelser mod Havvindmøller - 2015:

Grundejerforeningen har sendt en indsigelse mod Havvindmøller - som kan læses her.

Endvidere har Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit også sendt en indsigelse - som kan læses her.

Man kan også med fordel læse mere omkring havvindmøller på Deres hjemmeside, her.


 

04-04-2015:

Info omkring havvindmøller, i forbindelse med Generalforsamlingen.

 

Afstand til møller

På generalforsamlingen den 4.v april 2015 blev der spurgt til afstanden til vindmøllerne som står i Nørhede og Velling.

Herom kan oplyses følgende:

Nørhede

Afstand målt fra transformerstationen til den midterste mølle af de 22 møller: 15,5 km

Vestas V112 på 3,3 MW – højde til øverste vingespids max 150 m.

Velling/Lem

Afstand målt fra transformerstationen til den midterste mølle af de 11 møller: 14,6 km

Vestas V112 på 3,3 MW – højde til øverste vingespids max 150 m.


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk