07-09-2013

Valg til RSForsyning

Til grundejerforeningens medlemmer

Der er valg af forbrugerrepræsentanter til RSForsyning, der varetager vand og tømningsordning. Man informerer kun grundejerne om dette ved annoncering i lokale blade og grundejerne skal selv anmode om stemmeseddel.

Vi har derfor valgt at opstille en kandidat for løbende at blive informeret og bidrage til udviklingen.

Støt venligst op om dette og bed om at få tilsendt stemmeseddel – se vedhæftede beskrivelse af valgordningen.

Med venlig hilsen

Thue Amstrup-Jørgensen

Klegod Grundejerforening


 

20-08-2013

Grundejere i Klegod Grundejerforening

Hermed indkaldes til arbejdsdag lørdag den 14. september 2013.

Program – se vedhæftede dokument.

Husk venligst at tilmelde dig så vi kan få overblik over hvad vi skal prioritere og om vi evt. skal have flere containere.

Der er også vedhæftet 2 foldere – en velkomstfolder til foreningen – og en folder vedrørende brandsikring. Vort område er meget tørt.

Vi må opfordre alle til at rydde op i bevoksning så vi undgår ulykker.

 

Vel mødt.

 

Med venlig hilsen

Thue Amstrup-Jørgensen

Klegod Grundejerforening

Birkhøjen 52

DK-8382 Hinnerup

Telf.nr. +45 23734760

www.klegod-grundejerforening.dk

email: tajconsult@mail.dk


 

16-04-2013

Til grundejere i Klegod Grundejerforening.

Dagen efter generalforsamlingen havde vi en brand på Havklitvej i vor naboforening grundet uforsigtighed - se billeder under "Foto fra Klegod" og "Brande".

Det er meget tørt i området og vi anbefaler kraftigt, der ryddes op for kvas, affald, udgåede vækster m.m. – og ikke mindst gør eventuelle lejere opmærksom på faren.

Denne gang lykkedes det at redde huset.

Vi har stadig branddaskere til salg.

Beretning og referat fra årets generalforsamling er nu lagt på web-siden under menuen "Foreningen" og undermenuen "Generalforsamling"

og "Referater".

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk