12-12-2011

Kære Grundejer,

Vi vil gerne med den mail rette opmærksomheden på nogle få vigtige ting:

Aflæsning af vand

  • Husk også at få aflæst vand inden udgangen af december måned.

Vejvedligeholdelse

  • Bestyrelsen har i den sidste tid arbejdet på retningslinjer for den fremtidige vejvedligeholdelse. Hold øje med vores hjemmeside, her vil du snart kunne finde informationer om dette emne – plus naturligvis en masse andre gode informationer.

Nabohjælp

  • Den mørke tid vi har nu står ikke kun i julens tegn - desværre, indbrudstyvene har også højsæson.Derfor, hvis I skal en tur til Klegod i den kommende tid, så slå et slag forbi de nærmeste naboer for at konstatere, at der ikke har været uindbundne gæster og at alt er som det bør være.

Kystsikring

  • Oktober/november-stormene har stor set fjernet strandarealet ud for vort område. Kystdirektoratet mener ikke det er bekymrende, men holder øje med udviklingen. Besøg vores hjemmeside og se kort m.v. fra Kystdirektoratet.

Sæt et ”X” i kalenderen ved lørdag den 19. maj 2012

  • Vi planlægger en arbejdsdag den 19. maj. Nærmere herom senere.

God jul og godt nytår - på gensyn i Klegod

 

Med Venlig hilsen,

Klegod Grundejerforening. 


 

26-06-2011

Det åbne brev til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune er af en grundejer sendt videre til Bertel Haarder

Dette har givet anledning til følgende svar:

"I henhold til ejendomsskatteloven fastsætter kommunalbestyrelsen hvert år en grundskyldpromille, der gælder for udskrivning af grundskyld for alle de afgiftspligtige grundværdier i kommunen. For grunde, der anvendes til landbrug, gartneri mv. gælder dog en lavere grundskyldspromille

Loven er således baseret på det princip, at alle ejendomme i kommunen beskattes efter den samme skatteskala, uanset om det er sommerhuse eller helårsboliger.   

Regeringen kan ikke støtte et eventuelt forslag om at lægge en ekstra skat på sommerhusejere. Indførelse af en ekstra skat vil stride mod regeringens skattestop. Og det er formentlig også sådan, at sommerhusejere - ikke mindst i kommuner med en høj grundskyldspromille - bidrager væsentligt mere til kommunens økonomi end de omkostninger, de påfører kommunen.  

Med venlig Bertel Haarder" 


 

31-05-2011

Ringkøbing-Skjern Kommune har bedt os informere om, hvordan affaldsbeholdere skal stå ved sommerhuse, og hvordan et skjul skal bygges for at overholde Arbejdstilsynets krav.

Langt de fleste sommerhusejere har allerede forholdene i orden, hvilket vi er rigtig glade for. Desværre er der enkelte, som har bygget skjul med åbningen placeret væk fra vejen. Åbningen må gerne være placeret sådan, men så skal der lægges fliser rundt om skjulet.

Informationerne inklusiv illustrationer ligger på kommunens hjemmeside www.rksk.dk/affald

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

16-05-2011

Ringkøbing-Skjern kommune har godkendt forslag om, at sommerhusejere skal betale for "Fællesgodefinansiering af turismeinfrastruktur", og forslaget er dermed videresendt til KL for politisk behandling. Se Byrådsbeslutningen.

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har dd. sendt et Åbent Brev til RKSK-kommune.

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

01-05-2011

Der planlægges to arbejdsdage, d. 27. og 28. maj 2011, og alle opfordres til at deltage aktivt. Der vil være opgaver for alle, så kom og få en god dag sammen med din sommerhusnabo. Se beskrivelse af opgaver - arbejdsdag-2011.

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

01-05-2011

Vi har fundet nogle gode priser for godkendte dæksler til Trixtanke:

Levering og udskiftning af dæksler (eksisterende dæksler fjernes uden beregning):

  • uden karm dkk 750 inkl. moms
  • med karm dkk 1.187,50 inkl. moms

Afhentning af dæksler:

  • uden karm dkk 500 inkl. moms
  • med karm dkk 937,50 inkl. moms

Leverandør: Holmsland Maskinstation - telf. 97337414 - 30723859 - http://www.holmsland-maskinstation.dk/

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

23-04-2011

Med 89 deltagere fra 55 grunde var der en god opbakning til dagens generalforsamlingen, hvor foreningens nye vedtægter blev enstemmigt godkendt. Referatet vil snart være at finde her på hjemmesiden. 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

16-05-2011

RKSK Forsyning er i øjeblikket igang med ledningsarbejder fra Fladsbjergvej 1 til transformatoren ved Fladsbjergvej 262.

Ledningen lægges i sydsiden af vejen. RKSK Forsyning retablerer efter sig når frosten er væk.

Evt. opgravede skelpæle skal retableres - check venligst.  

 

Med venlig hilsen

Klegod grundejerforening


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk