Generalforsamlingen:

 

Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt påskelørdag.

I følge foreningens vedtægter er dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  Herunder regnskab for Vejvedligeholdelse og Dræningsfond
 4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
 5. Forslag til budget samt kontingentfastsættelse
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Orientering om projekter
 10. Eventuelt

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan findes i menuen til venstre

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk