12-08-2015:

Kære Grundejer

Efter det våde forår er der nu behov for beskæring.

Bevoksning på grunden, vejrabatter og grøfter således der er gode oversigtforhold og mulighed for passage.

Vi ser gerne det udføres inden 15.  september.

Ringkøbing-Skjern Kommunes principskitse for beskæring. -  er vedhæftet denne mail.

Med venlig hilsen


 

30-07-2015:

Til Sommerhusejere.

Grundejerforeningen er blevet kontaktet af RAH, omkring el-måler.

Årsagen til brevet fra RAH er, at en brand i et sommerhus på vestkysten i weekenden (Uge 29) kan have haft sin årsag i tilsaltning af den stikbens-ramme og klemkasse, som elmåleren sidder i, med kortslutning og brand til følge. 

Da rammen og klemkasse ikke er RAHs ejendom men husejerens, kan de ikke bestemme et eftersyn eller en udskiftning, men kun opfordre til at man får sine elektriske installationer efterset af autoriseret installatør - navnlig hvis der er tale om en udvendigt placeret målerramme af stikbenstypen. 

Læs venligst vedhæftede brev fra RAH.

Med venlig hilsen.


 

24-06-2015:

Til grundejere i Klegod Grundejerforening

Den 30. juni 2015 er sidste frist for indsigelser/kommentarer til Naturstyrelsen vedrørende projekt Vesterhav Syd Havmøllepark.

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit fremsender en indsigelse, som kan hentes via dette link:

http://www.sam-grund-holmsland.dk/info/vind%20og%20kyst/indsigelse%20vesterhav%20syd.pdf

Konklusionerne er samlet på sidste side.

Af billedmaterialet fremgår det hvor synligt det vil være specielt i vort område - både dag og aften  -  og ikke kun fra kysten!

Fra Klegod Grundejerforening vil vi fremsende en tilslutning til Sammenslutningens indsigelse med den tilføjelse – at hvis projektet realiseres forventer vi at højspændingsledninger jordlægges samtidig med den nye kabellægning.

Der vil senere blive mulighed for at rejse erstatningssag af den enkelte grundejer så her vil  en indsigelse sikkert være god som underbygning.

Indsigelser fremsendes til Naturstyrelsen via mail: nst@nst.dk eller skriftligt til:

Naturstyrelsen, Tværgående planlægning

Haraldsgade 53

2100 København Ø

 

Anfør venligst emnet: VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark, j.nr.NST-131-00169.

Bestyrelsen Klegod Grundejerforening


 

28-02-2015:

Til sommerhusgrundejerne i Klegod.

I forbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen den 04-04-2015 - er der henvist til følgende dokumenter:

?


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk