01-10-2012

Til områdets grundejere.

Vi vil gerne høre om der er behov for containere til fyr – hyben m.m. i efterårsferien.

Giv venligst besked senest mandag den 8. oktober 2012.

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening.


 

30-08-2012

Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en ny aftale med renovatøren.'

Efter mange henvendelser til kommunen fra sommerhusejerne har man accepteret

vort ønske om mindre køretøjer i områderne. (Det viste sig også at være billigere med små køretøjer!)

Kvaliteten af arbejdets udførelse vil løbende blive kontrolleret.

Vores ordning med uddeling af poser en gang om året bibeholdes.

Se uddraget af kontrakten  Klik her

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening

 


 

29-08-2012

Klegod Grundejerforening viderebringer hermed en opfordring fra den nystiftede forening ”Lyngvig Fyrs Venner”

til at støtte op om deres initiativ og blive medlem af foreningen hurtigst muligt.

  • Se også vedhæftede pdf-dokument: Klik her.
  • Se også Lyngvig Fyrs Venners hjemmeside: Klik her 

 

Med venlig hilsen 

Klegod Grundejerforening

 


 

24-05-2012.

Arbejdsdag den 19. maj 2012

35 deltagere trodsede det dårlige vejr og mødte op til kaffe, kringle og uddeling af opgaver.

Deltagerne meldte sig til den opgave, man gerne ville deltage i, så der blev hurtigt dannet hold af 5-10 personer.

Arbejdsdagen sluttede med pizza og hyggesnak.

 

Følgende opgaver blev løst

  • Klitrensning fra C76 i nord til C73 i syd. Det er 10 år siden vi sidst lavede øvelsen. Der var betydeligt mere affald end vi havde forventet.
  • Beskæring af sti mellem Fladsbjergvej 216 og 220. Stien befæstes efterfølgende med lerblandet grus.
  • Beskæring af bevoksning ved indkørsel til vort område
  • Justering af overfladebelægningen på Klitsvinget
  • Justering af vejkanter ved den nyanlagte belægning på dele af Fladsbjergvej – Husk venligst at nedsætte farten, så de løse sten har mulighed for at blive trykt ned i belægningen. Der bliver efterfølgende opsat fartdæmpende indsnævringer.
  • Fjernelse af brandfælder (uafhentet nedskåret bevoksning)
  • Renholdelse af petange-bane.

 

Tak for hjælpen og den store tilslutning.

PS. Der er en ny container ved transformatorstation pinsen over til beskæringsaffald – klip venligst i mindre stykker, så der kan være plads til mest muligt.

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening

 


 

10-05-2012

Nu er programmet for arbejdsdagen d. 19. maj 2012 klar; Klik her

Programmet er allerede udsendt til alle på vores mail-liste.

Vi ser frem til nogle hyggelige timer i godt selskab.

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening

 


 

26-04-2012

Beretning og referat er nu lagt på web-siden.

Husk at reservere lørdag den 19. maj 2012 til lidt fælles arbejde i området.

Mere information senere.

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening

 


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk