22-11-2014:

Til sommerhusgrundejerne i Klegod.

Der har i perioder været  indbrud i sommerhusene i området – det har typisk drejet sig om indbrud mod turister i udlejningshuse.

Da mange sommerhusejere heller ikke har mulighed for løbende tilsyn, har vi kikket på andre muligheder i samarbejde med politiet.

Ved generalforsamlingen i foråret 2014 blev det vedtaget at udvide vore vedtægter´s formål §2 med

”at arbejde for præventive tiltag mod kriminalitet – f.eks. TV-overvågning af adgangsvej”

Vi vil derfor ansøge om opstilling af videokamera ved adgangen til området fra Holmsland Klitvej.

Optagelserne skal kun anvendes i forbindelse evt. kriminalitet til registrering af bilnumre for evt. at lette politiets arbejde med opklaring.

Videobånde vil i så tilfælde overgives til politiet.

Grundejerforeningen vil  ikke gennemse materialet!

Eventuelle kommentarer til dette bedes fremsendt pr. mail til undertegnede inden 30. november 2014.

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening

Pbv. Thue Amstrup-Jørgensen

Mail: klegodgrundejerforening@gmail.com

www.klegod-grundejerforening.dk


 

04-10-2014:

Kære sommerhusejer.

Ja så er det snart efterårsferie, og i den anledning opstilles der containere til grønt affald ved Fladsbjergvej 1  og Stormkløven 7.

Benyt venligst lejligheden til at få ryddet op i bevoksning – udgåede træer – træer, der hindrer udsyn – ikke mindst hyben, der er ved at brede sig på flere grunde.

Kontakt foreningen, hvis man har store mængder.

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

31-08-2014

Til Grundejerne i Klegod.

Lidt info til Jer – som planlægger at være i Klegod søndag den 14-09-2014. For der er mulighed for at deltage i et spændende arrangement lige nord for Ringkøbing Fjord og syd for Stadil fjord. Se vedlagte program. 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

04-06-2014:

Der er opstillet containere til grønt affald.

Hvis man har evt. restlagre fra fældninger, bedes det fjernet fra grundene på grund af brandfare m.m.

Der vil være en container ved Fladsbjergvej 1 (transformatoren) og Stormkløven 7.

 

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

06-05-2014:

Hermed indkaldes til arbejdsdag lørdag den 17. maj 2014 kl.:  13:00 -  mødested: Transformator ved Fladsbjergvej 1.

Husk venligst at tilmelde dig via web-siden  www.klegod-grundejerforening.dk – så vi kan få et overblik over arbejdsstyrken.

Der er bestilt godt vejr men ikke for varmt!

Opgaver:

  • Afmærkning med pæle og oprydning af friområdet nord for Fladsbjergvej 258 – 260 - 262.
  • Beskæring i friområdet ved p-plads Fladsbjergvej 30 m.fl. – måske også afmærkning m. pæle?
  • Affaldsindsamling i klitområdet + udlæg af fyr i stiområderne i klitten

Der opstilles en container ved transformator – eventuelle  ”arkiver” på grundene bedes fjernet af hensyn til brandfare.

 Vel mødt.

Med venlig hilsen

Klegod grundejerforening


 

15-03-2014:

Til Grundejerne i Klegod.

Hermed referat fra møde den 27. febr. 2014 med politiet og RKSK.

PS. Der er også nogle nyttige links i dette referat.

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

13-02-2014:

Til Medlemmer af Klegod Grundejerforening.

Til information, har bestyrelsen, for Klegod Grundejerforening, d.d. fremsendt vedlagte brev til Naturstyrelsen vedr. VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark. 

Dette er et "fælles" brev sendt fra bestyrelsen - som repræsenterer de 220 sommerhusgrundejere i foreningen. 

Men det er også vigtigt at vi hver især, selv fremsender vores personlige holdning til denne VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark - j.nr. NST-131-00169.

Så hermed vil bestyrelsen opfordre de enkelte grundejere til også selv at kæmpe for denne sag, ved at indsende sin personlige tilkendegivelse til Naturstyrelsen - inde den 17-02-2014

PS. der vil løbende blive tilføjet diverse dokumenter på vores hjemmeside under "Havmøllepark".

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

08-02-2014:

Til Grundejerne i Klegod

Hermed referat fra borgermødet i Kloster vedrørende havvindmøller.

Ivan Thomsen deltog fra vor bestyrelse og har et par tilføjelser til referatet:

Side 2 1. afsnit efter "om antallet af havmølleparker og placeringen af dem"

Herefter er det op til potentielle mølleopstiller at byde ind på de områder som de finder interessant. Det er også mølleopstilleren som bestemmer hvorledes møllerne skal opstilles indenfor 4- 20 km. fra kysten

Side 2, 2. afsnit "kommer der nogle mere virkelighedstro"

Er man opmærksom på møllerne og herunder lysglimtene fra måske 67 møller kan ses fra terrasserne over klitterne

Foreningen vil orientere Naturstyrelsen om vore holdninger/ betænkeligheder m.m.

  • Hvis møllerne skal placeres i området skal de placeres så langt fra kysten som muligt uanset om anlægsudgifter bliver større
  • Eventuelle landanlæg skal tilpasses lokal natur og kultur
  • Kabler skal graves ned og eksisterende højspændingslednings skal ligeledes i jorden

Det et vigtigt af gøre Naturstyrelsen opmærksom på opbakningen af ønskerne – ved f.eks. hver især at fremsende ens holdning til Naturstyrelsen

Tidsfrist – inden 17. februar 2014. 

PS. På vores hjemmeside er der også kommet et nyt menupunkt "Havmøllepark" kan man bl.a. også finde de "dias" der er nævnt i dette medsendte referat fra mødet..

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

28-01-2014:

Til medlemmer af Klegod Grundejerforening.

Søndag den 26-01-2014, blev der sendt en mail rundt omkring "Informationsmøde med fokus på forebyggelse af indbrud i fritidshuse". 

Ved en fejl blev den mail sendt ud til alle medlemmer af Klegod Grundejergorening - men indbydelsen gælder kun bestyrelsen, ud fra den målgruppe der er beskrevet i indbydelsen.

Målgruppe:

Bestyrelserne for Grundejerforeningerne i sommerhusområderne, repræsentanter for de private sommerhusejere samt udlejningsbureauerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Men bestyrelsen vil deltage - og efterfølgende orientere medlemmerne om forløbet.

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

26-01-2014:

Til medlemmer af Klegod Grundejerforening.

Hermed invitation, fra Ringkøbing-Skjern Kommune,  til info om præventive tiltag – renovation m.m. – rettet mod sommerhusejere.

Som sædvanlig et tidspunkt (27-02-2014 kl. 17:00), hvor det er usandsynligt at ret mange sommerhusejere er i området.

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

26-01-2014:

Til alle i Klegod Grundejerforening.

Hermed link til grundlaget for det møde Naturstyrelsen har indkaldt til den 30. januar 2014.

Link til Naturstyrelsen, omkring Vesterhav Syd Havmøllepark

Der er kun sendt info ud til de grundejere, der ligger i den korridor, hvor et evt. el-kabel skal nedgraves.

I dette første oplæg ser det ikke ud til, at man har taget hensyn til vore ønsker om en evt. placering så lang fra kysten som muligt.

Desværre har man kun orienteret generelt via annoncering i den lokale dagspresse og med et mødetidspunkt, hvor det er færrest af sommerhusgrundejerne der er i deres huse – noget uprofessionelt – men forhåbentlig ikke bevidst.

Der er mulighed for at indsende skriftlige klager/ideer senest den 17. februar 2014.

Lad os venligst høre jeres kommentarer – gerne inden mødet den 30. januar 2014.

Med venlig hilsen

Klegod Grundejerforening


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk